உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, February 11, 2021

“நெய்வேலி வேலை சேர்ப்பில் தமிழர்கள் முற்றிலும் புறக்கணிப்பு ” - ஐயா பெ.மணியரசன் ஆவேசம்!.


நெய்வேலி வேலை சேர்ப்பில்

 தமிழர்கள் முற்றிலும் புறக்கணிப்பு  ”


ஐயா பெ.மணியரசன் ஆவேசம்!. கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT