உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, May 15, 2021

ஜக்கி போலி சாமியார்! நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராசன் தோலுரிக்கிறார்! - பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

ஜக்கி போலி சாமியார்! நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராசன் தோலுரிக்கிறார்!


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
 ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT