உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, May 20, 2021

“ஜக்கி வாசுதேவ் மீதான அமைச்சர் பி.டி.ஆர். குற்றச்சாட்டுகள் சரியானவையே!” “பேரலை” ஊடகத்திற்கு - ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

“ஜக்கி வாசுதேவ் மீதான அமைச்சர் பி.டி.ஆர். குற்றச்சாட்டுகள் சரியானவையே!”“பேரலை” ஊடகத்திற்கு

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
 ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்! 


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT