உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, July 17, 2021

"உப்பு - மின்சாரம் கர்நாடகாவுக்குப் போகக் கூடாது!" 'ழகரம்' ஊடகத்துக்கு.. ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் நேர்காணல்!

"உப்பு - மின்சாரம் கர்நாடகாவுக்குப் 

போகக் கூடாது!"


'ழகரம்' ஊடகத்துக்கு..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர் தோழர் கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின்  நேர்காணல்!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT