உடனடிச்செய்திகள்

Monday, July 19, 2021

"கர்நாடகத்துக்கு மின்சாரத்தை தடை பண்ணுங்க!" 'ஆதன் தமிழ்' ஊடகத்துக்கு.. ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் நேர்காணல்!

"கர்நாடகத்துக்கு மின்சாரத்தை

 தடை பண்ணுங்க!"


'ஆதன் தமிழ்' ஊடகத்துக்கு..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர் 
தோழர் கி. வெங்கட்ராமன் நேர்காணல்!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT