உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, March 7, 2007

காவிரி நகல் எரிப்புப் போராட்டம்:: சிதம்பரம்

காவிரி நகல் எரிப்புப் போராட்டம்:: சிதம்பரம்

23-02-2007
 
சிதம்பரத்தில் நடைபெற்ற
காவிரி நகல் எரிப்புப் போராட்ட புகைப்படங்கள்
 


செய்தியாளர் :: தோழர் அரவிந்தன்

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT