உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, March 12, 2017

தோழர் பெ. மணியரசன் எழுதிய...“திராவிடம் : தமிழர் மறுமலர்ச்சியை வளர்த்ததா? வழிமாற்றியதா?”

தோழர் பெ. மணியரசன் எழுதிய...“திராவிடம் : தமிழர் மறுமலர்ச்சியை வளர்த்ததா? வழிமாற்றியதா?
நூலின் தலைப்புகள்.................

இந்தியத் தேசியம்
புனைவுத் தேசியம்.....................................................

பெரியாரின் தேசிய மறுப்பும்
திராவிட ஏற்பும்..........................................................

விருப்பம்போல் தேசிய இனத்தை
மாற்றிக் கொள்ள முடியுமா?......................................

பெரியாரியர்களின்
தமிழின ஒவ்வாமை..................................................

மொழிவழித் தாயகப் போராட்டமும்
பெரியாரின் தன்முரண்பாடுகளும்............................

தமிழ்த் தேசியம் வெள்ளாளரியமா?
குருதித் தூய்மைவாதமா?..........................................

கால்டுவெல் கண்டெடுத்த
திராவிடம்...................................................................

கால்டுவெல்லுக்கு வழிகாட்டியது
மனுதர்ம சாஸ்திரம்.......

இன்றும் பார்ப்பனர்களே
திராவிடர்கள்..............................................................

ஆரியச் சான்றுகளே!
அகச்சான்று இல்லை!.............................................

வில் வலிமையைவிட
சொல் வலிமை பெரிது..............................................

பெரியார் காமராசரை - காங்கிரசை
ஆதரித்தது ஏன்?....................................................

பகுத்தறிவுவாதம் - நுகர்வுவாதம்
அறிவியல் வழிபாடு..................................................

இட ஒதுக்கீடு திராவிட இயக்கம் மட்டுமே
செய்த சாதனையா?................................................

திராவிட இயக்கத்தின் மூதாதை
நீதிக்கட்சியா?...........................................................

தமிழர் சிந்தனை மரபு..............................................

தமிழர் மறுமலர்ச்சி.................................................

திசைமாற்றிய இருவிசைகள்..................................

இதற்க்கான விடை“திராவிடம் : தமிழர் மறுமலர்ச்சியை வளர்த்ததா? வழிமாற்றியதா?” நூலில்

பன்மைவெளி வெளியீடு
பேச: 7667077075, 9840848594
முகநூல்: fb.com/panmaiveli/?fref=ts
ஊடகம்: www.kannotam.com
இணையம்: tamizhdesiyam.com

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT