உடனடிச்செய்திகள்

Friday, June 25, 2021

தமிழர்களுக்குப் பீதியூட்டும் துக்ளக்கின் பொய்கள் - ஐயா பெ.மணியரசன் உரை!

தமிழர்களுக்குப் பீதியூட்டும் 

துக்ளக்கின் பொய்கள்தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ.மணியரசன் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT