உடனடிச்செய்திகள்

Tuesday, June 8, 2021

"தமிழ்நாட்டுக்கு மூன்றாகப் பிரிக்க சதி!" - "ழகரம்" ஊடகத்துக்கு ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"தமிழ்நாட்டுக்கு மூன்றாகப் பிரிக்க  சதி!"


"ழகரம்" ஊடகத்துக்கு

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன்  நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT