உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, September 1, 2021

"தேர்தலுக்கு முன் தமிழன்.. ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திராவிடனா..!?" - 'ழகரம்' ஊடகத்துக்கு.. ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"தேர்தலுக்கு முன் தமிழன்.. ஆட்சிக்கு 

வந்த பிறகு திராவிடனா..!?"


'ழகரம்' ஊடகத்துக்கு..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
 ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்! 


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT