உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, September 25, 2021

தமிழ்நாட்டு வேலை தொழில் வணிகம் தமிழர்களுக்கே! தலைமை செயலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் ! ஐயா பெ.மணியரசன் அழைப்பு!

தமிழ்நாட்டு வேலை தொழில் வணிகம் தமிழர்களுக்கே! தலைமை செயலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் !தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ.மணியரசன் அழைப்பு! 


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT