உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, September 4, 2021

"கலைஞராலே முடியவில்லை! ஸ்டாலினால் எப்படி முடியும்?" 'IBCTamil' ஊடகத்துக்கு.. ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"கலைஞராலே முடியவில்லை! 

ஸ்டாலினால் எப்படி முடியும்?"


'IBCTamil' ஊடகத்துக்கு..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
 ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்! 


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT