உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, November 1, 2014

தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் தோழர் பெ.மணியரசன் - தமிழர் தாயக நாள் உரைவீச்சு!


1956ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1 அன்று, தமிழ்நாடு மொழிவழி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்ட நாள்.
இந்நாளையொட்டி 'தமிழர் தாயக நாள்' என்ற தலைப்பில்,

தோழர் பெ.மணியரசன்

தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
கண்ணோட்டம் இணைய இதழுக்கு வழங்கிய சிறப்பு செவ்வி!

தமிழர் தாயக நாள் உரைவீச்சு!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT