உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, November 12, 2015

தொழிலாளர் சனநாயகப் பேரியக்கத் தொடக்க நிகழ்வில் தோழர் கி. வெங்கட்ராமன் உரை

எண்ணூர் அசோக் லேலண்ட்டில் சனநாயகப் பேரியக்கத் தொடக்க நிகழ்வில்தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச் செயலாளர் தோழர் கி. வெங்கட்ராமன் பேச்சு - காணொளி

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT