உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, October 26, 2017

ஸ்பாரோ இலக்கிய விருது 2017 அறிவிப்பு

ஸ்பாரோ இலக்கிய விருது 2017 அறிவிப்பு
இந்த ஆண்டின் தமிழ் மொழி விருதுகள் *லட்சுமி எனும் பயணி* எழுதிய மகளிர் ஆயம் நடுவன் குழு உறுப்பினர் தோழர் பெ. லெட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கு விருது விழா டிசம்பரில் நடைபெறும்.

செய்தி தொடர்பகம்,
மகளிர் ஆயம்

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT