உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, September 27, 2020

“வெளி மாநிலத்தவருக்கு வீடு, வேலை, பொருள் எதுவும் தராதீங்க.!!” “ழகரம்” ஊடகத்துக்கு.. - ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!!

“வெளி மாநிலத்தவருக்கு வீடு, வேலை, பொருள் எதுவும் தராதீங்க.!!”


“ழகரம்” ஊடகத்துக்கு..  


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT