உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, September 30, 2020

"வேளாண் சட்டங்கள் - கார்ப்பரேட் ஆரியம்!” - “ழகரம்” ஊடகத்துக்கு.. ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"வேளாண் சட்டங்கள் - கார்ப்பரேட் ஆரியம்!” 


“ழகரம்” ஊடகத்துக்கு..


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT