உடனடிச்செய்திகள்

Friday, September 4, 2020

“ தகவல் அறியும் சட்டப்படி கேட்ட கேள்விக்கு, இந்தியில் விடை!“ - ஐயா,பெ.மணியரசன் ஆவேசம்!”

“ தகவல் அறியும் சட்டப்படி கேட்ட கேள்விக்கு, இந்தியில் விடை!தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா,பெ.மணியரசன் ஆவேசம்!”
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT