உடனடிச்செய்திகள்

Monday, April 19, 2021

"உயிரே போனாலும் ஒரு அடி கூட பின்வாங்க மாட்டேன்" 'ராவணா' ஊடகத்துக்கு.. -ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"உயிரே போனாலும் 

ஒரு அடி கூட பின்வாங்க மாட்டேன்"


'ராவணா' ஊடகத்துக்கு..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT