உடனடிச்செய்திகள்

Monday, April 5, 2021

தமிழ்த்தேசியர்கள் தேர்தலில் பங்கு கொள்ளக் கூடாதா? ஐயா பெ. மணியரசன் சிறப்பு நேர்காணல்!

தமிழ்த்தேசியர்கள் தேர்தலில் 

பங்கு கொள்ளக்  கூடாதா?


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் சிறப்பு நேர்காணல்!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT