உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, April 29, 2021

"மக்கள் போராட்டமா? அரசியல் அதிகாரமா? எது வெல்லும்?" 'ழகரம்' ஊடகத்துக்கு.. ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"மக்கள் போராட்டமா? அரசியல்

 அதிகாரமா? எது வெல்லும்?"'ழகரம்' ஊடகத்துக்கு.. 

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT