உடனடிச்செய்திகள்

Monday, August 29, 2011

தழல் ஈகி செங்கொடிக்கு வீரவணக்கம்!

மூன்று தமிழர் உயிர் காக்க 

தன்னுயிரைத் தீக்கிரையாக்கியத்

தழல் ஈகி செங்கொடிக்கு வீரவணக்கம்!

இந்திய இனவெறியை இன எழுச்சியால் முறியடிப்போம்!

இவண்
தமிழ்த் தேசப் பொதுவுடைமைக் கட்சி

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT