உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, November 16, 2017

இலட்சுமி என்னும் பயணி - இயக்குனர் மு. களஞ்சியம் மரியாதை

இலட்சுமி என்னும் பயணி - இயக்குனர் மு. களஞ்சியம் மரியாதை


என்ற தன் வரலாறு நூலுக்கு ஸ்பேரோவின் விருது பெற்ற மகளிர் ஆயம் ம.இலட்சுமி அம்மா அவர்களைப் பாராட்டி சால்வை அணிவிக்கிறார் இயக்குனர் மு.களஞ்சியம் மரியாதை செலுத்தினார்.
 
நாள்-13-11-2017 இடம்- தஞ்சை கலைஞர் நகர் இல்லம்.

தலைமைச் செயலகம்,
தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கம்.
பேச: 7667077075, 9840848594
முகநூல்: www.fb.com/tamizhdesiyam
ஊடகம்: www.kannotam.com
இணையம்: www.tamizhthesiyam.com

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT