உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, March 17, 2021

"தமிழ்நாடு அசைந்தால் தான் தமிழினத்திற்கு விடிவு!" - சென்னை இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஐயா பெ. மணியரசன் பேச்சு!


"தமிழ்நாடு அசைந்தால் தான்

 தமிழினத்திற்கு விடிவு!"


சென்னை இசை வெளியீட்டு விழாவில் தமிழ்த்தேசிய பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் பேச்சு!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT