உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, March 18, 2021

தேர்தல் புறக்கணிப்பு சரியா? தவறா? - ஐயா பெ. மணியரசன், சுப.வீ.கட்டுரைக்கு மறுவினை கட்டுரையின் காணொலி வடிவம்!


தேர்தல் புறக்கணிப்பு சரியா? தவறா?


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் ஐயா பெ. மணியரசன், சுப.வீ.கட்டுரைக்கு மறுவினை கட்டுரையின் காணொலி வடிவம்!

width="640">

கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT