உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, March 25, 2021

“ஐ.நா.மனித உரிமைத் தீர்மானம் கற்பிக்கும் பாடம்!” - ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!

“ஐ.நா.மனித உரிமைத் தீர்மானம்

 கற்பிக்கும் பாடம்!


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT