உடனடிச்செய்திகள்

Friday, March 5, 2021

பா.ச.க. பாசிசத்தை வீழ்த்த தி.மு.க. அணியை ஆதரித்தால் என்ன? ” - ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

பா.ச.க. பாசிசத்தை வீழ்த்த 

தி.மு.க. அணியை ஆதரித்தால் என்ன?


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT