உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, March 24, 2021

“தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத்தின் தேர்தல் நிலைப்பாடு என்ன?” - 'ழகரம்' இணையத்துக்கு.. ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

“தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத்தின் தேர்தல் நிலைப்பாடு என்ன?


'ழகரம்' இணையத்துக்கு..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT