உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, August 12, 2021

தேர்தலைப் புறக்கணிப்போர் கோரிக்கை மனு கொடுக்கலாமா? ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!

தேர்தலைப் புறக்கணிப்போர் கோரிக்கை மனு கொடுக்கலாமா?


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
 ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT