உடனடிச்செய்திகள்

Monday, August 9, 2021

"தமிழ்நாடு அரசின் வெள்ளை அறிக்கை: இனி என்ன செய்ய வேண்டும்?" ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை..!

"தமிழ்நாடு அரசின் வெள்ளை அறிக்கை:

இனி என்ன செய்ய வேண்டும்?"தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர் 
ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை..!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT