உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, August 12, 2021

"இராசேந்திர சோழன் உட்பட தமிழ் மன்னர்களுக்கு சாதி கிடையாது - இனமே உண்டு!" "பேரவை" ஊடகத்துக்கு..ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"இராசேந்திர சோழன் உட்பட தமிழ் மன்னர்களுக்கு சாதி கிடையாது 

- இனமே உண்டு!" 


"பேரவை" ஊடகத்துக்கு..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
 ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT