உடனடிச்செய்திகள்

Friday, August 13, 2021

ஊழல் சாக்கடையின் ஒரு கிளை வேலுமணி - ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்!

ஊழல் சாக்கடையின் ஒரு 

கிளை வேலுமணி


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT