உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, January 24, 2021

“தமிழ்த்தேசியத்தில் இடதுசாரி – வலது சாரி உண்டா? ” தமிழ்த்தேசிய விவாத கோட்பாடுகள் தொகுதி -1 எனும் நூலின் ஒலி வடிவம் ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!

“தமிழ்த்தேசியத்தில் இடதுசாரி

 – வலது சாரி உண்டா? ”தமிழ்த்தேசிய விவாத கோட்பாடுகள் தொகுதி -1 எனும் நூலில் தமிழ்த்தேசியத்தில் இடதுசாரி – வலது சாரி உண்டா? கட்டுரையின் ஒலி வடிவம்.
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர்
ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!

கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT