உடனடிச்செய்திகள்

Friday, January 1, 2021

"2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கு ஆதரவு?" பேசு தமிழா பேசு' ஊடகத்துக்கு - ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல் !

"2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 

எந்தக் கட்சிக்கு ஆதரவு?" 


பேசு தமிழா பேசு' ஊடகத்துக்கு

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
 ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல் !
பகுதி - 3கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT