உடனடிச்செய்திகள்

Friday, January 29, 2021

“நான்கு மீனவர்கள் சாவு கொலையா? விபத்தா? ”- ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்!.


“நான்கு மீனவர்கள் சாவு 

கொலையா? விபத்தா? ”


ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்!. கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT