உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, January 6, 2021

"சமத்துவமே தமிழர் அறம்! அதிகாரம் என்பது இறையாண்மை பெறுவது!" 'டமாரம்' இணைய ஊடகத்துக்கு.. - ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் விரிவான நேர்காணல்!

"சமத்துவமே தமிழர் அறம்! அதிகாரம் என்பது இறையாண்மை பெறுவது!"


'டமாரம்' இணைய ஊடகத்துக்கு..


தமிழ்த்தேசியம் குறித்து தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர் ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் விரிவான நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT