உடனடிச்செய்திகள்

Monday, January 11, 2021

”வரலாறு அறியாவிட்டால் உதிரிகள் ஆகிவிடுவோம்!” தமிழிய ஆய்வாளர் ம.சோ. விக்டர் நூல் வெளியீட்டு விழாவில் - ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் உரை!

”வரலாறு அறியாவிட்டால் உதிரிகள் ஆகிவிடுவோம்!”தமிழிய ஆய்வாளர் ம.சோ. விக்டர் நூல் வெளியீட்டு விழாவில்
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர் 
ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் உரை!

கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT