உடனடிச்செய்திகள்

Monday, October 12, 2020

"விஜய் சேதுபதியை புறக்கணியுங்கள்" - 'டென்ட்கொட்டாய்' ஊடகத்திற்கு.. ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"விஜய் சேதுபதியை புறக்கணியுங்கள்"


'டென்ட்கொட்டாய்' ஊடகத்திற்கு..


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT