உடனடிச்செய்திகள்

Tuesday, October 27, 2020

தமிழகத்தில் வெளிமாநிலத்தவருக்கு வேலையோ வீடோ கொடுக்கக்கூடாது! ஐயா பெ. மணியரசன் பேட்டி.!

தமிழகத்தில் வெளிமாநிலத்தவருக்கு 

வேலையோ வீடோ கொடுக்கக்கூடாது!


தமிழகத்தில் வெளிமாநிலத்தவருக்கு வேலையோ,வீடோ கொடுக்கக்கூடாது..!
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் பெ. மணியரசன் பேட்டி.!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT