உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, October 3, 2020

“ஜாதியை ஒழிக்க முடியுமா?”“ழகரம்” ஊடகத்துக்கு...ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

“ஜாதியை ஒழிக்க முடியுமா?”


“ழகரம்” ஊடகத்துக்கு...


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT