உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, October 8, 2020

“உ.பி. அரசுதான் இந்து ராஷ்டிரா! இது தமிழர்களுக்குத் தேவையா?” - ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் உரை!

“உ.பி. அரசுதான் இந்து ராஷ்டிரா! இது தமிழர்களுக்குத் தேவையா?”


உ.பியில் கடந்த 14.09.2020 அன்று கூட்டு பாலியல் வன்புனர்வு செய்யப்பட்டும் கொடுரமாக தாக்கியும் 29.09.2020 அன்று சிகிச்சை பலனின்றி இறந்து போன மனிசா மரணத்தை கண்டித்து ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் உரை!  
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT