உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, October 24, 2020

"கருவறை அர்ச்சனை தமிழில்தான் செய்ய வேண்டும்!" "சன் செய்திகள்" தொலைக்காட்சிக்கு.. - ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் ஐந்து நிமிட நேர்காணல்..!

"கருவறை அர்ச்சனை  

தமிழில்தான் செய்ய வேண்டும்!"


"சன் செய்திகள்" தொலைக்காட்சிக்கு..

தஞ்சை பெரியகோவில் உரிமை 
மீட்புக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின்  ஐந்து நிமிட நேர்காணல்..!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT