உடனடிச்செய்திகள்

Friday, October 23, 2020

"புலிகளின் மீதான தடையை நீக்க ஸ்டாலின் பேச வேண்டும்!" ஆதன் தமிழ் ஊடகத்துக்கு - ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்கள் நேர்காணல்!

"புலிகளின் மீதான தடையை நீக்க 

ஸ்டாலின் பேச வேண்டும்!"


ஆதன் தமிழ் ஊடகத்துக்கு

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

 ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்கள் நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT