உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, October 4, 2020

“வெளிமாநிலத்தவர்களுக்கு எதிராக ஒத்துழையாமை இயக்கம் ! ஏன்?” - “பேரலை” ஊடகத்துக்கு...ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

“வெளிமாநிலத்தவர்களுக்கு எதிராக 

ஒத்துழையாமை இயக்கம் ! ஏன்?”


“பேரலை” ஊடகத்துக்கு...


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT