உடனடிச்செய்திகள்

Monday, July 27, 2020

"1983 - கருப்பு யூலை” - ஐயா பெ.மணியரசன் உரை!


"1983 - கருப்பு யூலை”


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத்தின் தலைவர் - ஐயா பெ.மணியரசன் உரை!

கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT