உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, July 25, 2020

அய்யனாருக்கு பீகாரில் கோவில் கட்டுவியா நீ?- ஆஸ்திரேலியா தமிழ் முரசு இணையத்திற்கு ஐயா பெ.மணியரசன் நேர்காணல்!

அய்யனாருக்கு பீகாரில்

 கோவில் கட்டுவியா நீ?

ஆஸ்திரேலியா தமிழ் முரசு இணையத்திற்கு
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத்தின் 

தலைவர் ஐயா பெ.மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT