உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, July 25, 2020

பா.ச.க. பாசிசத்தி்ற்கு நீதித்துறையும் பலியா? - ஐயா பெ.மணியரசன் உரை!

பா.ச.க. பாசிசத்தி்ற்கு

 நீதித்துறையும் பலியா?


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் ஐயா பெ.மணியரசன் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT