உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, July 8, 2020

"தமிழர் என்று சொல்லாதே என்றவர் பெரியார்..! - ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!"தமிழர் என்று சொல்லாதே என்றவர் பெரியார்..!

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT