உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, July 4, 2020

"போலீசில் சேவா பாரதிக்கு என்ன வேலை பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீசை தடை செய்ய வேண்டும்!" - அருணபாரதி பேட்டி!

"போலீசில் சேவா பாரதிக்கு என்ன வேலை   பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீசை தடை செய்ய வேண்டும்!"
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைமை செயற்குழு
 உறுப்பினர் தோழர் அருணபாரதி பேட்டி!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT