உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, July 4, 2020

காவல்துறையினர் மனஅழுத்தம் வேலைப் பளுவினால் மட்டுமா? - ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!


காவல்துறையினர் மனஅழுத்தம்
வேலைப் பளுவினால் மட்டுமா?

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT